Vol 7, No 12 (2018)

December

Table of Contents

Articles

Dr. Tamilmani kaliyaperumal, Dr. K. Pramila, Dr.K.R.Minu Meenakshi Devi
PDF
Dr Komal Parikh, Dr Deepa Sonawane, Ms. Kanchan R. Vishwakarma, Dr Sushmita Gaurav Shah
PDF
Dr Poorva Gohiya, Dr Varsha Kumari, Dr Rashmi Dwivedi
PDF
Ashish Zarariya, Vivek L Durge, Jitendra Deshmukh
PDF
Patil Tushar, Badhe Pallavi
PDF